Luotettava vastuullinen kumppani

Vastuullisuus on aikamme kantava teema ja ekologiset valinnat ovat nousseet keskiöön myös siivousalalla. Vastuullisuuden vaatimukset nousevat yhä useammin esiin myös asiakkaan liiketoiminnassa ja asiakkaan on voitava luottaa käyttämänsä palvelun vastuullisuuteen. Valinnoillamme voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten sekä ympäristön hyvinvointiin. Me Gronlund Palveluilla täytämme vaativammatkin vastuullisen kumppanin kriteerit. Toimintamme tukee asiakkaan vastuullisuustavoitteita ja brändiarvoa.

Yhteisenä agendana vastuullisuus

YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteissa, Agenda 2030:ssa, vastuullisuus määritellään taloudellisena, sosiaalisena sekä ekologisena vastuuna. Huomioimme palveluidemme tuotannossa tuotteiden lisäksi henkilöstön hyvinvoinnin ja tuotamme asiakkaallemme pitkäaikaista hyötyä myös talouden näkökulmasta. Edellytämme vastuullista yritystoimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

Puhtaampi tulevaisuus luotettavilla palveluilla

Vastuullisuus on lähestymistapamme johtamisessa sekä asiakaspalvelussa. Meillä vastuullisuus ilmenee esimerkiksi henkilökunnan osaamiseen panostamisella ja vastuullisina valintoina työn tekemisen tapojen ja vaikkapa työssä käytettävien tuotteiden suhteen. Vastuulliset valinnat ulottuvat arjessamme myös esimerkiksi sähkön, veden ja materiaalien kulutukseen. Autoissa suosimme ekologisia vaihtoehtoja ja autokannan vaihtuessa otamme vastuullisuuden huomioon uusien autojen hankinnassa. Tällä hetkellä käytössämme on hybridiautoja ja yksi kaasuauto.

Kestävän kehityksen mukainen siivouspalvelumme perustuu kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin, muovin käytön vähentämiseen sekä kiertotalouteen. Kaikki käyttämämme pesuaineet ovat joutsenmerkittyjä ja ympäristön vaatimukset huomioivia. Käytössämme on esimerkiksi kierrätetyistä PET-pulloista valmistettuja Twister-laikkoja, joiden kanssa ei tarvita puhdistusaineita.

Valitse vastuullisesti

gronlundpalvelut.fi