Johtaminen näkyy asiakaspalvelussa

Työkulttuuri on laadukasta palvelua mahdollistava kilpailutekijä. Toimiva työkulttuuri muodostuu yrityksen valttikortiksi, kun halutaan tuottaa asiakkaalle monipuolisia palveluita joustavasti ja asiakasta aidosti kuunnellen. Työkulttuuria pitää myös johtaa.

Teknologia työn tukena

Laadukkaan palvelun tuottamiseen tarvitaan ketteriä toimintatapoja sekä ajantasaista teknologiaa työn tueksi. Sopivan tieto- ja viestintäteknologian valinta on ratkaisevan tärkeää. Me Gronlund  Palveluilla olemme ottaneet käyttöön vuonna 2018 siivoojille digitaalisen työkalun ”Auttava Aili”. Olemme nyt päivittämässä sitä tuoreempaan versioon. Auttava Aili -sovellusta käytetään mm. työn suunnittelussa ja tarvikkeiden tilaamisessa.

Hyvinvoiva ja motivoitunut työyhteisö haluaa toteuttaa laadukasta palvelua

Hyvien työvälineiden sekä toimivan teknologian käytön lisäksi huolehdimme henkilökuntamme hyvinvoinnista. Vaalimme työyhteisössämme moninaisuutta ja toimiva työkulttuuri on mielestämme pitkälti välittämisen kulttuuria. Tavoitteenamme on, että Gronlund Palvelut on työpaikka, jossa viihdytään. Otamme työtekijöiden elämäntilanteet huomioon esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa ja vaalimme hyvää työntekemisen ilmapiiriä tietoisesti. Työnjohtajat ovat suunnitellusti mukana työntekijöidemme arjessa ja työn toteutuksessa. Tarjoamme työntekijöillemme verrattain kattavat työterveyden palvelut ja vakuutusturvan. Kannustamme työntekijöitämme ilmoittamaan kaikki läheltä piti -tilanteet ja kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen. Pidämme yllä henkilöstön ammattitaitoa sisäisillä koulutuksilla ja kannustamme heitä kouluttautumaan työn ohella esimerkiksi toimitila- tai laitoshuoltajiksi.

Työhyvinvointia edistävä Smart Work -hanke

Olemme olleet mukana Tampereen Ammattikorkeakoulun Smart Work -työhyvinvointihankkeessa 2021-2023. Hankkeessa kehitimme muiden hankeyritysten kanssa yritystemme ja työyhteisöjemme toimintaa monipuolisilla tavoilla, jotka edistävät sekä työhyvinvointia että tuottavuutta. Hankkeessa oli mukana puhtaanapito-, kiinteistöhuolto-, isännöinti- ja apteekkialan yrityksiä. Uudistamalla toimintamalleja ja kehittämällä henkilöstön hyvinvointia myös yritysten tuottavuus paranee.

Valitse toimivaa palvelua

gronlundpalvelut.fi