Vastuullisuus ja ekologiset valinnat

Gronlund Palvelut – erittäin vastuullinen yhteistyökumppani

Vastuullisuus ja ekologiset valinnat ovat meille tärkeitä. Olemme vastuullinen yhteistyökumppani tuottamalla lisäarvoa asiakkaille huolehtimalla vastuullisuuden eri osa-alueista. Tuotamme lisäarvoa asiakkaallemme. Valinnoillamme on pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten sekä ympäristön hyvinvointiin. Me Gronlund Palveluilla tuemme asiakkaan vastuullisuustavoitteita ja brändiarvoa.

YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteissa, Agenda 2030:ssa, vastuullisuus määritellään taloudellisena, sosiaalisena sekä ekologisena vastuuna. Huomioimme palveluidemme tuotannossa tuotteiden lisäksi henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen. Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti ja edellytämme vastuullista yritystoimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Kuulumme Tilaajavastuu.fi- palveluun ja noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä tehtyjä sopimuksia. Vastustamme harmaata taloutta ja edellytämme vastuullista yritystoimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Kehitämme omaa toimintaamme asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja tärkein voimavaramme on henkilöstö. Olemme monikulttuurinen työyhteisö ja toimimme sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ammattitaitoinen siivous ylläpitää ja nostaa asiakkaiden toimitilojen arvoa

Noudatamme kiertotalousajattelua osana arkeamme. Asiakkaamme hyötyvät tästä, koska oikeilla lattianhoitomenetelmillä, hyvällä mekaanisella puhdistuksella sekä asiakaskohteisiin laadittavilla lattianhoitosuunnitelmilla ylläpidämme kiinteistön pintamateriaalien kuntoa sekä vähennämme merkittävästi lattioiden perussiivouksen tarvetta. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään ja nostamaan kiinteistönsä arvoa sen elinkaari huomioiden.

Puhdasta luotettavilla ja ekologisilla palveluilla

Vastuullisuus on lähtökohtamme johtamisessa sekä asiakaspalvelussa. Meillä vastuullisuus tarkoittaa henkilökunnan osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja vastuullisia valintoja työn tekemisen tapojen ja työssä käytettävien tuotteiden suhteen. Ekologiset valinnat ulottuvat arjessamme myös esimerkiksi sähkön, veden ja materiaalien kulutukseen. Autoissa suosimme autokannan vaihtuessa mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja, kuten sähköä ja tulevaisuudessa kenties vetyä. Tällä hetkellä käytämme mm. hybridi- ja kaasuautoja.

Kestävän kehityksen mukaisessa siivouspalvelussamme huomioimme kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimoinnin, kestävät hankinnat, muovin käytön vähentämisen sekä kiertotalouden mahdollisuudet. Käyttämämme pesuaineet ovat joutsenmerkittyjä ja ympäristöystävällisiä. Käytössämme on kierrätetyistä PET-pulloista valmistettuja Twister-laikkoja, jotka toimivat ilman puhdistusaineita.

Asiakkaat ja henkilöstö ovat meille tärkeitä

Johtamisemme ja henkilöstöpolitiikkamme avainasioita ovat hyvinvointi, työturvallisuus ja osaamisen kehittäminen. Työterveyshuollon säännölliset ennaltaehkäisevät toimenpiteet näkyvät vähäisinä sairaspoissaoloina. Työntekijämme arvostavat työkykyä ylläpitävää toimintaamme ja työntekijäystävällisiä työaikoja, mikä näkyy pitkinä työsuhteina ja heijastuu asiakkaillemme hyvänä palveluna. Käytämme digitaalista työkalua ”Auttavaa Ailia” helpottamaan ja tehostamaan siivoustyöhön liittyvää viestintää kaikin tavoin. Pidämme henkilöstön ammattitaitoa yllä sisäisillä koulutuksilla ja tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuutta kouluttautua työn ohella eteenpäin esimerkiksi toimitila- tai laitoshuoltajaksi.

Esimerkkejä henkilöstön työhyvinvointitoimenpiteistä

      • Henkilöstön työhyvinvointikysely 2023
      • Smartwork-työhyvinvointihanke 2021-2023
      • Työntekijän palkitseminen hyvästä palautteesta tai esimerkiksi innovatiivisesta toiminnasta

Gronlund Palveluilla on käytössä Balanced Scorecard (BSC) -mittaristo. Koska henkilöstömme tekee hyvin itsenäistä työtä niin varmistamme, että jokaisella työntekijällä on myös säännöllisiä ohjaus- ja opastamistapaamisia esihenkilönsä kanssa. Työturvallisuus on meille tärkeää ja kannustammekin työntekijöitä raportoimaan kaikki läheltä piti-tilanteet ja annamme jokaisesta ilmoituksesta palkinnon. Kiusaamiseen, häirintään ja syrjintään meillä on nollatoleranssi. Kunnioitamme myös työntekijöidemme järjestäytymisvapautta.