Yhteiskehittämällä parempaa työhyvinvointia

Gronlund Palvelut on mukana Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koordinoimassa Smart Work -hankkeessa. Mukana on viisitoista puhtaanapito-, kiinteistöhuolto-, isännöinti- ja apteekkialan yritystä Tampereen ja Keski-Suomen alueelta. Smart Work -hankkeessa kehitetään yrityskohtaisesti yritysten ja työyhteisön toimintaa osallistavin keinoin – tarkoituksena edistää työn sujuvuutta ja työhyvinvointia sekä näiden kautta vaikuttaa myös tuottavuuteen. TAMKin kehittämisasiantuntijat ovat mukana yritysten tukena valmentajina ja fasilitoijina kehittämisen eri vaiheissa.

Työntekijöillämme oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan kehityshankkeeseen. “Lopulta kasasimme noin 20 hengen tiimin, joka koostuu niin siistijöistä kuin työnjohdosta”, kertoo palvelujohtaja Eeva-Liisa Juhola. Jokainen mukaan lähtenyt pääsee avoimesti kertomaan ajatuksensa ja ideansa työprosesseista sekä toimintamalleista, ja siten vaikuttamaan oman työn kehittämiseen ja sujuvuuteen. Tätä kautta pystytään myös parantamaan työhyvinvointia. Toimintamallien kehittäminen työntekijälähtöisesti takaa, että mahdollinen hukkatyö häviää. Eeva-Liisa summaa: “Mukaan lähteneet ovat olleet tyytyväisiä ja innoissaan”.

GRONLUNDILLA KESKIVERTOA PAREMPI TYÖMOTIVAATIO, TYÖHÖN SITOUTUNEISUUS JA OIKEUDENMUKAINEN KOHTELU
Hanke lähti käyntiin henkilöstökyselyllä, jossa mitattiin työkykyä ja työtyytyväisyyttä. Tuloksien perusteella arvioitiin lähtötilanne. “Kysely sisälsi erilaisia väittämiä ja kysymyksiä muun muassa osaamisesta, arvoista, motivaatiosta, johtamisesta sekä työn- ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta. Gronlund Palveluiden tulokset vastasivat keskiarvoa.”, avaa TAMK:n Maija Koivunen, yksi hankkeen kehittämisasiantuntijoista. Keskimääräistä paremmat arvosanat yrityksemme sai osa-alueilta; 1. arvostuksen kokeminen, 2. luottamus työnantajaan, 3. työhön sitoutuneisuus, 4. työmotivaatio ja 5. oikeudenmukainen kohtelu.

Lisäksi jokainen Smart Work-hankkeeseen osallistunut sai halutessaan käyttöönsä Firstbeat Hyvinvointi -mittarin kolmen vuorokauden ajaksi arjen keskelle. Mittarilla seurattiin yöunta, liikuntaa, stressitilanteita, sykettä, sykevälivaihtelua ja sitä kautta palautumista. Valmentaja kävi jokaisen osallistuneen kanssa analyysin tulokset läpi henkilökohtaisessa palautekeskustelussa, jossa pohdittiin myös tavoitteita oman hyvinvoinnin parantamiseksi. “Gronlundilta lähdettiin innokkaasti myös tähän mukaan – kuten kaikkiin toimiin”, Maija kehuu. Tulosten yhteenvedosta voi kertoa, että liikuntaa tulee työn puolesta, mutta päiväaikainen palautuminen on monelle haastavaa fyysisen työn kuormituksen takia. Seurantamittaus on suunnitteilla ensi vuonna.

KEHITYSKOHTEINA PALKITSEMINEN, PALAUTTEEN ANTAMINEN JA KOULUTUKSEN LISÄÄMINEN
Kyselyn jälkeen Smart Work-tiimi on työstänyt kehittämiskohteita etätyöpajoissa. “Työpajoissa käytiin aluksi läpi hyvin toimivia ja innostavia asioita Gronlundilla. Työkaverit, työaikojen joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet sekä mukavat asiakkaat nostettiin keskusteluun kaikista eniten. Lisäksi itsenäinen työskentely ja oman työjäljen näkeminen koettiin merkittäviksi tekijöiksi työssä.” Maija selostaa. Etätyöpajoissa lähdettiin ideoimaan kehittämiskohteita kyselyn tulosten perusteella. Näistä ideoista osallistujat äänestivät merkityksellisimmät kehityksen kohteet. Näitä olivat mm. hyvästä työstä palkitseminen, palautteen antaminen ja koulutuksen lisääminen. Työn kehittämistä on lähdetty tekemään yhdessä kootun ja yrityksen johdon hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi pesuainekoulutusta on luvassa heti ensi vuonna, kunhan koronatilanne sen sallii.

Seuraavissa työpajoissa tullaan arvioimaan toteutunutta muutosta sekä mietitään, nostettaisiinko uusia asioita kehitettäväksi. “Hankkeessa toteutettava malli takaa, että työntekijämme tulevat kuulluksi ja että kehittämisideat ovat ammattitaitoa lisääviä, konkreettisia sekä aidosti parantavat työn sujuvuutta arjessa”, Eeva-Liisa täsmentää. Smart Work -hanke kestää keväälle 2023, ja lopputulemasta on tarkoitus jäädä pysyvä työn yhteiskehittämisen toimintamalli meille Gronlund Palveluihin.

TYÖHYVINVOINNIN TÄRKEYDEN SISÄISTÄMINEN JA AITO VÄLITTÄMINEN
“Kokonaisuudessaan Gronlund Palvelut on lähtenyt hankkeeseen mukaan innokkaasti ja aktiivisesti. Palvelujohtaja Eeva-Liisan palo kehittää työhyvinvointia on käsin kosketeltavaa”, Maija kiittelee. Avoimesta työyhteisöstä kertoo se, miten rohkeasti työntekijät osallistuvat keskusteluun. “Yhdessä tekemällä saadaan hyvää aikaan”, hän lisää.

Kaiken kaikkiaan työhyvinvointi Gronlundilla näkyy monessa eri asiassa, ja työntekijöillämme on siivousalalle poikkeuksellisen pitkät työsuhteet. Yksi syy tähän on varmasti aito ihmisistä välittäminen ja työhyvinvoinnin tärkeyden sisäistäminen. “Pyrimme tarjoamaan siistijöillemme sellaisia asiakaskohteita, missä on mahdollista selvitä työstä annetussa ajassa”, Eeva-Liisa tarkentaa, ja jatkaa: “Työn on tärkeää olla mielekästä”.

Smart Work -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Hankkeen verkkosivut https://projects.tuni.fi/smartwork/. Lisätietoa hankkeesta voi kysyä projektipäällikkö Piia Tarnaselta (piia.tarnanen@tuni.fi).