Mitä on ylläpitosiivous?

Ylläpitosiivous on säännöllisesti suoritettavaa siivousta, jolla pidetään huolta kiinteistön siisteydestä sekä kunnosta. Ylläpitosiivoukseen sisältyy muun muassa pintamateriaalien puhdistus irtoliasta sekä kiinnittyneestä liasta, saniteettitarvikkeiden täydennys sekä jäteastioiden tyhjennys. Meillä Gronlundilla ylläpitosiivous toteutetaan asiakaslähtöisesti ja huomioimme asiakkaan tarpeet ja tavoitteet siivouksen suunnittelussa.

Ylläpitosiivouksemme pohjautuu palvelukuvaukseen, jossa olemme keskittyneet huomioimaan asiakkaan tarpeiden lisäksi kiinteistön toiminnot, rakenteen sekä käyttöasteen. Nämä määrittävät myös siivoustaajuuden eli sen, kuinka usein tiloja tulisi siivota halutun laadun saavuttamiseksi. Ylläpitosiivouksen vaikuttavuuden kannalta tärkeintä on säännöllisyys.

Ylläpitosiivouksen laadun olemme varmistaneet panostamalla osaavaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaamme. Jokaiselle asiakaskohteelle on nimetty oma työnjohtaja, joka tuntee omat asiakkaansa sekä heidän toimintatavat ja tarpeet. Työnjohtaja huolehtii ryhmänvanhimpansa avustuksella asiakassuhteesta, siivouksen laadusta sekä siivoustyön johtamisesta. Asiakasyhteistyön avulla varmistetaan, että ylläpitosiivous on aina asiakkaan tarpeiden mukaista ja ylläpitosiivouksen laatua voidaan tarkastella joko yhteisillä laatukierroksilla asiakkaan kanssa tai omavalvonnan avulla. Huolellisessa perehdytyksessä varmistetaan, että myös kohdekohtaiset erityisvaatimukset tulevat huomioiduksi siivouksessa.

Säännöllisen ylläpitosiivouksen tehoparina toimii perussiivous, jolla voidaan varmistaa pintamateriaalien pysyminen kunnossa sekä helpotetaan tilojen ylläpitosiivousta. Parhaimmillaan perussiivouksilla pidennetään myös kiinteistöjen käyttöikää. Perussiivouksessa puhdistetaan pinnoilta sellaista kiinnittynyttä likaa, joka ei lähde enää säännöllisessä ylläpitosiivouksessa, sekä uusitaan pintoja suojaavat kerrokset, kuten vaha tai kivisuoja. Perussiivousta on myös ikkunoiden pesu, tekstiilimattojen pesu, tuolien ja kalusteiden pesu sekä yläpölyjen poisto. Perussiivouksista voidaan sopia asiakkaan kanssa joko jo ylläpitosiivoussopimusta tehdessä tai aina tarvittaessa. Työnjohtajamme tarkastelevat myös laatukierroksilla perussiivoustarpeita ja ehdottavat niitä aina tarpeen mukaan asiakkaalle.