Siivoojan identiteetti – siivoustyön arvostus ammattilaisen ja yhteiskunnan silmin

Siivoustyö on usein näkymätöntä, vaikkakin elintärkeää, yhteiskuntamme sujuvan toiminnan kannalta. Harvemmin pysähdytään miettimään, kuka pitää yllä puhtautta ja järjestystä toimistoissa, kouluissa, sairaaloissa ja julkisissa tiloissa. Ja kuinka ihanaa onkaan tulla siivottuun kotiin!

Miten siivoojat itse mieltävät oman työnsä tärkeyden? Millainen merkitys siivoojan identiteetillä on heidän ammattikunnalleen?

Siivoojat näkevät työnsä paljon muuna kuin vain ”likaisuuden poistamisena”. Monille siivoojille ammatti on ylpeyden lähde – mahdollisuus vaikuttaa suoraan ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. He tietävät, että puhtailla ja hyvin ylläpidetyillä tiloilla on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja mielialalle. Tässä valossa siivoustyö ei ole ”vain siivousta”, vaan olennainen osa yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Vaikka siivoojat ovat tietoisia työnsä tärkeydestä, he kohtaavat usein haasteita ammatti-identiteettinsä suhteen yhteiskunnassa, jossa siivoustyötä ei aina arvosteta sen ansaitsemalla tavalla. Tästä huolimatta monet siivoojat kokevat vahvaa ylpeyttä työstään ja sen tuomasta konkreettisesta hyödystä muille. He ymmärtävät, että ilman heidän panostaan monen arki olisi paljon haastavampaa.

Korona-aika nosti ammattikunnan arvostusta ja ainakin hetkellisesti tuntui, että siivoustyön tärkeys nousi uudella tavalla näkyväksi. Siivoojien panos on kriittinen paitsi yleisen siisteyden ja esteettisyyden, myös terveyden ja hygienian kannalta – erityisesti paikoissa, joissa bakteerien ja virusten leviäminen on suuri riski.

Siivoojat ovat yhteisönsä tärkeitä jäseniä, vaikka eivät aina saa ansaitsemaansa tunnustusta. Heidän työnsä mahdollistaa muiden ammattien sujuvan toiminnan ja edistää kaikkien hyvinvointia – vaikkakin huomaamme työn liian usein vasta, kun se jää tekemättä.

 Johanna Matikka

Vieraskynä: Kirjoittaja on siivoojien kanssa töitä tehnyt ja heitä haastatellut yhteiskunnallinen ihmettelijä, joka haluaa nostaa suorittavan työn arvostusta.