Oppisopimuskoulutuksesta hyötyy sekä työntekijä että työnantaja

Usein kuvitellaan, että kaikkihan osaavat siivota, kunhan vain rupeavat siivoamaan. Näinhän se ei ole. Meidän siivoojamme ovat kivenkovia ammattilaisia ja koulutus siivousalalla on täsmälleen yhtä tärkeää kuin muillakin aloilla. Tutkinnot paitsi auttavat työntekijää suoriutumaan työtehtävistään paremmin, ne myös nostavat työntekijän palkkaa kahdesta viiteen prosenttiin, riippuen siitä onko kyseessä perustutkinto, ammattitutkinto vai erikoisammattitutkinto. Ne työntekijät, jotka haluavat opiskella ja kehittää itseään, myös erottuvat työyhteisöstä positiivisella olemuksellaan.

Oppisopimuskoulutus on erinomainen väylä uralla etenemiseen ja esimiestehtäviin. Työnjohtajallamme Mira Toro-Sillanmikolla oli laitoshuoltajan tutkinto pohjalla ja valtava määrä työkokemusta ennen työnjohtajaksi kouluttautumista.

– Alalla olen ollut siitä lähtien kun ammattikoulusta valmistuin, eli noin 15 vuotta. Ensin työskentelin siivojana, sitten työpaikkaohjaajana ja viimeiset viisi vuotta olen toiminut työnjohtajana, Mira kertoo.

Oppisopimuskoulutusta ei voi hutaista kasaan vasemmalla kädellä. Sitkeyttä ja motivaatiota täytyy olla, sillä opiskelua tehdään työn ohella. Sitoutumista ja ahkeruutta ei Miralta puuttunut.

– Ainoana haasteena siivousteknikon oppisopimuskoulutuksessa oli se, että tällaiselle käytännön ihmisille kirjoittaminen tuntui melko työläältä ja aikaa vievältä. Sain kuitenkin paperityötkin tehtyä, kun vain rupesin kirjoittamaan. Parasta koulutuksessa oli se, että sain hyödyllisiä vinkkejä, joita voin soveltaa jokapäiväisessä työssäni. Sain neuvoja maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn, kun yhteistä kieltä ei ole.  Lisäksi opin vuorovaikutuksesta ja palautteen antamisesta alaiselle, Mira summaa.

Meillä koulutetaan henkilöstöä jatkuvasti oppisopimuskoulutuksilla ja yhteistyö Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kanssa onkin tiivistä. TAKKin yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen tunnistaa yritysten koulutustarpeet ja auttaa liittämään koulutuspalikat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.

– Yrityspalveluyksikössä edustamme koko talon koulutustarjontaa, ja siten voimme toimia yrityksen suuntaan yhden luukun periaatteella. Olemme käytännössä väylänä yritysten erilaisiin tarpeisiin oppisopimuspuolella ja kartoitamme eri alojen koulutusmahdollisuudet heidän puolestaan. Vuonna 2018 voimaan tulleen reformin myötä, voimme entistä paremmin räätälöidä erilaisia tutkintoja ja tutkinnon osia yrityksen ja työntekijän tarpeisiin, kertoo Armi.

Mielestäni oppisopimuskoulutus on win-win-tilanne sekä yritykselle että työntekijälle. Työntekijä voi tehdä töitä opiskelun ohessa, ja siten säilyttää säännölliset tulonsa opiskelujenkin aikana. Yritys puolestaan saa kilpailuetua pätevistä työntekijöistä ja vahvistusta työntekijän sitoutumiseen yritykseen. Myös Pirkanmaa hyötyy osaavista ammattilaisista, kun työ ja tekijä kohtaavat.

– Tieto lisää työntekijöiden jaksamista, ja kun osaamista ja jaksamista lisätään, tuottavuus paranee ja työpaikat pysyvät Pirkanmaalla. Hyvin pieni mikroyrityskin voi kouluttaa työntekijänsä oppisopimuksella tai yrittäjä itsensä. Toisinaan halutaan kouluttaa ryhmä työntekijöitä. Koulutuksia räätälöidään hyvin erilaisista palikoista. Koulutuksen myötä työntekijät oppivat näkemään asioita eri tavalla ja useimmiten heidän työvireensä vain lisääntyy, Armi vahvistaa.

Toimitusjohtaja
Myynti ja markkinointi

Tiina Holopainen
Puh. 041 549 9471

Takaisin blogiin