Hallitustyöskentely ulkopuolisten jäsenten kanssa tuottaa tulosta

 

Viime keväänä sain jakaa Hallituspartnereiden sivuilla ajatuksiani hallitustyöskentelystä ja Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla syntyneistä oivalluksistani. Haluan tämänkertaisessa blogitekstissäni avata kokemuksiani hallitustyöskentelystämme vähän lisää, koska uskon, että ulkopuolisten hallitusjäsenten hyödyt yritykselle kiinnostavat ja koskettavat varmasti monia pk-yrittäjiä.

Miksi sitten itse olen niin vakuuttunut siitä, että jokainen yritys hyötyisi ulkopuolisista hallituksen jäsenistä? Löydän siihen helposti ainakin kolme syytä.

Kokemukseni mukaan monen yrityksen sisältä löytyy sokeita pisteitä, joita ei helposti tunnista ilman ulkopuolisen katsetta ja kyseenalaistamista. Toiseksi jokainen hallitusjäsen tuo hallitukseen jotain sellaista osaamista, mitä muilla ei mahdollisesti ole – ainakaan samassa mittakaavassa. Lisäksi ulkopuolisten hallitusjäsenten ansiosta yrittäjä voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen. 

Hallituksessamme on kaksi ulkopuolista hallituksen jäsentä. Toinen heistä on vuosikymmenien kokemuksen johtamisesta ja hallitustyöskentelystä omaava intohimoinen asiantuntija ja strategiaosaaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtajan tehtävistä eläköitynyt Riitta Varpe.

Kysyin Riitalta, mikä sai hänet ryhtymään hallitustyöskentelyyn kanssamme.

— Tunsin ennalta Gronlundin hyvämaineisena, hyvin johdettuna ja kasvuhakuisena perheyrityksenä, jonka arvot olivat ja ovat kohdallaan. Tavattuamme tulin todella vakuuttuneeksi Gronlundin tavasta toimia, prosesseistanne ja kehityshankkeistanne, joissa sovellatte digitaalisia työkaluja asiakaslisäarvon tuottamisessa.

Konsulteille on omat paikkansa ja aikansa liiketoiminnan sparraamisessa, mutta hallitustyöskentelyllä päästään kehittämään liiketoimintaa ja yrityksen strategista suuntaa pitkäjänteisemmällä tavalla ja yhteiseltä arvopohjalta. 

— Erityisen hienoa on ollut havaita se, miten Gronlundilla arvostetaan työntekijöitä ja asiakkaita. Tämä näkyy tietysti myös asiakaspalautteissa, taloudellisissa tunnusluvuissa, henkilöstön tyytyväisyydessä ja vähäisessä vaihtuvuudessa ja sairauspoissaolojen vähyydessä. Besservisseriä ei mikään hallitus kaipaa. Toimitusjohtaja ja omistajat kyllä tuntevat liiketoiminnan ja asiakkaat parhaiten. Hallitusjäsenen tehtävä on olla palloseinänä toimivalle johdolle, tehdä tulevaisuuden kehitykseen tähtääviä oikeita kysymyksiä ja edesauttaa yritysarvon kasvattamisessa, summaa Riitta.

Sain vastikään kunnian tulla kutsutuksi Tampereen Hallituspartnerit-verkostoon, jonka kautta minulle tuli mahdollisuus jakaa omaa liiketoimintaosaamistani ja näkemystäni yrityksille hallituksen ulkopuolisen jäsenen roolissa. Olen asiasta hyvin innostunut, sillä uskon vakaasti, että menestys tehdään yhdessä.

Tulossa hyvän siivouspalvelun merkityksestä teollisuudessa

Linkki Hallituspartnereiden juttuun: https://hallituspartnerit.fi/kannattaa-uskaltaa-gronlund-palvelut-vahvisti-hallitustaan-ja-muutti-yrittajyyden-liiketoiminnaksi/

Linkki HHJ-koulutukseen: https://hallituspartnerit.fi/koulutus/