Ennaltaehkäisevä työsuojelu on työturvallisuuden ytimessä

Kun tehdään fyysistä ja liikkuvaa työtä kuten siivous, työturvallisuus on jatkuva kehittämisen kohde, vaikka työtapaturmat ovatkin harvinaisia. Miten ennaltaehkäisemme niitä vähäisiäkin tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä varmistamme sen, että jokainen voi työskennellä rauhallisin mielin kohteissamme?

Meillä Gronlundilla tärkein ennaltaehkäisevä toimi on siivouskohteiden riskianalyysit yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, joissa kartoitamme kaikki mahdolliset vaaran paikat ja määritämme tavat, joilla voimme kohteissa välttää riskejä. Työnjohtaja opastaa jokaisen uuden siivoojaan kohteisiin, siellä oleviin riskitekijöihin ja turvalliseen työskentelyyn.

Gronlundin palvelujohtaja ja työsuojelupäällikkö Eeva-Liisa Juhola on päävastuussa ennakoivista työsuojelutoimenpiteistämme, eli riskikartoituksista, työpaikkakäynneistä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Meiltä tilastoidaan vuosittain vain muutamia työmatkoilla ja -paikoilla tapahtuneita tapaturmia. Vakavia tapaturmia sattuu vieläkin harvemmin.

”Yleisimpiä tapaturmia ovat selkävammat nostoissa, kompastumiset portaissa, liukastumiset lattianpesun yhteydessä ja ärsyttävien pesuaineiden roiskuminen silmiin. Työtapaturmia voi parhaiten välttää noudattamalla annettuja ohjeita, kiinnittämällä huomiota työergonomiaan erityisesti nostoissa ja välttämättä kiirehtimistä”, Eeva-Liisa korostaa. ”Painotamme, että paras tapa varmistaa turvallisuus on tehdä työnsä rauhallisesti ja huolellisesti.”

Työsuojeluvaltuutettumme on ollut vuoden 2020 alusta Sakari Jauhiainen, joka tekee meille keikkatyötä erikoissiivouksessa. Sakarin mielestä turvallisen työskentelyn ytimessä on niin ikään ennakoiva työsuojelu, johon myös työntekijöitä kannustetaan. ”Jokaiseen työhön liittyy riskejä, ja tärkeintä työtä on nimenomaan ennaltaehkäiseminen, ettei edes läheltä piti -tilanteita pääse syntymään. Läheltä piti -tilanteista raportoiminen on työntekijöille helppoa, ja jokaisesta lähetetystä raportista palkitaan elokuvalipulla”, Sakari kertoo.
Erityisesti nyt korona-aikaan työturvallisuus on noussut tapetille uudella tavalla. Korona on työturvallisuusriski, siinä missä jyrkät portaat tai liukas lattiakin. Olemme tarjonneet kaikille työntekijöillemme mahdollisuutta käyttää työssään kasvosuojaimia, ja riskikohteisiin siivoojat varustautuvat täyteen suojavarustukseen eli kertakäyttöisiin kasvomaskeihin, käsineisiin, essuihin ja silmäsuojaimiin.

Meille tärkeintä on, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisin mielin – joka päivä.