Ennakoivan työterveyshuollon merkitystä ei pidä aliarvioida

Kun puhutaan työn tuottavuudesta millä tahansa alalla, on työntekijöiden hyvinvointi silloin keskeisessä roolissa. Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen tukee paitsi yksittäisen työntekijän työn imua, se myös vaikuttaa positiivisesti työantajamielikuvaan, yrityksen tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Siivousalalla vaatimukset ovat kasvaneet. Enää ei riitä se, että siivooja tekee työnsä ammattitaitoisesti ja täsmällisesti. Asiakkaat odottavat siivoojalta myös korkeatasoista vuorovaikutusosaamista ja miellyttävää habitusta.

Siivousala asettaa sekä fyysisiä että psykososiaalisia haasteita työntekijöille. Ergonomialla, johtamisella, töiden järjestämisellä ja työilmapiirillä on suuri vaikutus siihen, miten työntekijämme voivat. Palvelujohtajamme Eeva-Liisa Juhola muistuttaa työntekijöitämme myös tauoista ja erityisesti ruokatauoista

— Ihmisläheisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme ja panostamme siihen läsnäolevalla työnjohdolla. Työnjohtajamme ovat kentällä ja tapaavat siivoojiamme päätyönään. Välittömän tuen ja avun tarjoamisen lisäksi muistutan aina siivoojiamme taukojen pitämisestä ja syömisestä. Fyysisesti vaativassa työssä säännöllinen ruokarytmi on erityisen tärkeää ja siivoojan hektisessä työssä se tuppaa silloin tällöin unohtumaan.

Tarjoamme työntekijöillemme laajat työterveyspalvelut sisältäen myös sairaanhoitopalvelut. Panostuksemme ennakoivaan työterveyshuoltoon voi näkyä myös siinä, että työntekijöidemme sairauspoissaoloprosentti on pienempi kuin keskimääräisesti siivousalalla.

Laajojen työterveyspalvelujemme ansiosta saamme myös paremmat mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistamiseen. Ennakoivan työterveyshuollon onnistumiseen tarvitaan tietenkin luotettava yhteistyökumppani. Meille Pirte ja erityisesti työterveyshoitajamme Taru Rahunen on tärkeä kumppani, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

— Kun yrityksellä on halua tehdä yhteistyötä, työmme on helppoa ja voimme reagoida ajoissa työntekijöiden kuormitukseen ja terveydentilan muutoksiin. Tiivis yhteistyö ja esimiehiltä tuleva tieto kentältä auttavat meitä pitämään työntekijöistä huolta ennaltaehkäisevästi, kertoo Taru.

Työntekijämme pääsevät Tarun terveystarkastuksiin kolmen vuoden välein.

— Kartoitan terveystarkastuksessa työntekijän terveydentilan, työn fyysisen kuormituksen, mahdolliset työssä esiintyvät terveydelle haitalliset altisteet, työergonomian, työolosuhteet, työvälineet sekä henkilökohtaisten suojainten käytön. Kartoitan lisäksi myös työntekijöiden psyykkisen kuormituksen, stressinhallintataidot ja ajankäytön haasteet sekä sosiaaliset verkostot, kertoo Taru.

Tarvittaessa Taru ohjaa työntekijöitämme työterveyslääkärin, työfysioterapeutin tai työpsykologin vastaanotolle.

Vakavien hälytysmerkkien odottelun sijaan, haluamme tukea työntekijöitämme pienillä arjen teoilla ja avun tarjoamisella jo silloin, kun kaikki on vielä hyvin.

Tulossa: Toiminnan kehittämisestä hallitustyöskentelyllä

Toimitusjohtaja
Myynti ja markkinointi

Tiina Holopainen
Puh. 041 549 9471

Takaisin blogiin